Apelujemy o ograniczenie wizyt w urzędzie

 (link otworzy duże zdjęcie)

W związku z szerzącą się pandemią koronawirusa przypominamy wszystkim o tym, że większość spraw w Starostwie Powiatowym w Ełku możemy załatwić przez portal e-Urząd.

Wszystko dla bezpieczeństwa naszego oraz naszych klientów. Jest to kolejny krok prewencyjny mający na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa. Dodatkowo mamy sezon zachorowań na grypę, dlatego zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w urzędzie tylko do tych niezbędnych – mówi Marek Chojnowski, starosta ełcki.

E-urząd jest miejscem, w którym znajdują się najważniejsze informacje dotyczące form załatwienia spraw urzędowych poprzez formularze elektroniczne. Umieszczone są na nim sprawy, które na co dzień załatwiamy w Wydziale Geodezji, Rolnictwa, Budownictwa i Wydziale Informacji i Cyfryzacji oraz Wydziale Organizacyjnym. Są to:

1. Zgłoszenie powstania stowarzyszenia zwykłego

2. Wniosek o wydanie, wymianę karty wędkarskiej

3. Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego

4. Wniosek o wprowadzenie zmiany w ewidencji gruntów i budynków

5. Wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

6. Wniosek o wydanie dziennika budowy

7. Wniosek dla rodziców o wydanie skierowania do specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego

8. Wniosek o oddanie nieruchomości w trwały zarząd

9. Wniosek o dofinansowanie zadania publicznego -wsparcie rzeczowe lub finansowe przedsięwzięć w ramach promocji Powiatu Ełckiego

10. Wpis do ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

11. Wniosek o wykreślenie wpisu z ewidencji szkoły lub placówki niepublicznej prowadzonej przez osoby prawne lub fizyczne

12. Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

13. Wniosek o wydanie odpisu aktu własności ziemi potwierdzonej kopii dokumentu z archiwum Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

14. Wniosek o wydanie zaświadczenia o wydaniu aktu własności ziemi

15. Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

16. Wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości

17. Zgłoszenie pracy geodezyjnej - pismo ogólne

18. Wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu z operatu ewidencji gruntów i budynków

19. Wniosek o realizację i dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska

20. Wniosek o wypis z rejestru stowarzyszeń

21. Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego służącego do amatorskiego połowu ryb

22. Wniosek o wydanie decyzji na pozyskanie drewna w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa niezgodnie z uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej (dotyczy przypadków losowych)

23. Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Skarbu Państwa

24. Wniosek o wydzierżawienie nieruchomości

25. Wniosek o udostępnienie danych - informacji publicznej

26. Wniosek o wypisy dla właściciela o zmianę gleboznawczej klasyfikacji gruntów

27. Wniosek o przyznanie nieodpłatnie prawa własności działki dożywotniego użytkowania

28. Wniosek o patronat Starosty Ełckiego

Do Państwa dyspozycji podajemy również numery telefonu do pracowników urzędu, które znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Ełku.

Uwaga! Wejście do urzędu i starostwa zostało przeniesione z boku budynku od strony Straży Miejskiej (drzwi automatyczne i podjazd dla osób niepełnosprawnych). Wejście główne od ul. Piłsudskiego zostało zamknięte.

Znajdują się tam również płyny do dezynfekcji rąk. Prosimy o korzystanie z nich od razu po wejściu do urzędu.

Jeszcze raz apelujemy o korzystanie z portalu https://eurzad.powiat.elk.pl/ oraz ograniczenie wizyt w urzędzie tylko do tych niezbędnych.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem Starosty, tel. 87 621 83 00.

 

 

  

Opublikowano: 12 marca 2020 13:21

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 356

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl