Nowoczesne laptopy trafią do szkół

 (link otworzy duże zdjęcie)

Powiat ełcki pozyskał grant na zakup czterdziestu nowoczesnych komputerów niezbędnych do prowadzenia zdalnych lekcji w czasie pandemii.

W ramach grantu pn. „Zdalna Szkoła” zostanie wyposażonych sześć szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat ełcki. Sprzęt przydatny do nauczania na odległość trafi do uczniów i nauczycieli według następującego podziału:

- Zespół Szkół nr 1 im. J. Śniadeckiego w Ełku - 10 sztuk,

- Zespół Szkół nr 2 im. K. K. Baczyńskiego w Ełku - 5 sztuk,

- Zespół Szkół nr 5 im. K. Brzostowskiego w Ełku - 4 sztuki,

- Zespół Szkół nr 6 im. M. Rataja w Ełku - 9 sztuk,

- Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Ełku - 9 sztuk,

- I Liceum Ogólnokształcące im. S. Żeromskiego w Ełku - 3 sztuki.

Grant „Zdalna Szkoła” przyczyni się również do wyeliminowania terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Całkowita wartość grantu, pozyskanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, wynosi prawie sto tysięcy złotych.    

Opublikowano: 21 kwietnia 2020 11:55

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 173

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl