Przebudowa dróg na terenie powiatu

 (link otworzy duże zdjęcie)

Do końca września br. zostanie przebudowana droga powiatowa nr 1907N na odcinku od Chełch do drogi krajowej nr 16. To kolejna droga na terenie gminy Ełk, która zostanie zmodernizowana z Funduszu Dróg Samorządowych.

Przebudowa pochłonie prawie 3,3 mln złotych, z czego 70 procent pochodzi z Funduszu Dróg Samorządowych, na pozostałe 30 procent składają się po połowie Powiat Ełcki i Gmina Ełk. W ramach przedsięwzięcia na odcinku prawie 5 kilometrów powstanie nowa nawierzchnia jezdni z betonu cementowego o szerokości 5,5 m. Zaplanowano także budowę chodników na długości ok. 210 m i budowę dwóch zatok autobusowych z kostki brukowej. Inwestycja przewiduje ponadto przebudowę dwóch skrzyżowań z drogą powiatową i gminną, zjazdów indywidualnych, budowę przepustów, wykonanie poboczy z kruszywa, a także montaż barier energochłonnych.

Na terenie gminy Ełk, również we współpracy z powiatem ełckim oraz przy dofinansowaniu z Funduszu Dróg Samorządowych, zaplanowana jest modernizacja drogi powiatowej nr 1852N na odcinku Bartosze do drogi krajowej nr 16. W ramach prac przewidziane jest wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego, poboczy, przebudowa skrzyżowania zjazdów indywidualnych, budowa chodników i zatok autobusowych, poprawa odwodnienia jezdni oraz wprowadzenie stałej organizacji ruchu.

- Dzięki współpracy pomiędzy samorządem powiatowym i gminnym, przy dofinansowaniu budżetu państwa, mieszkańcy i turyści będą mogli już niedługo w komfortowych warunkach skorzystać z nowych dróg do Chełch i Bartosz – podkreśla Marek Chojnowski starosta ełcki.

W wyniku realizowanych zadań poprawie ulegnie połączenie z pozostałymi drogami powiatu ełckiego: gminnymi, powiatowymi i krajowymi w gminie Ełk, a także nastąpi usprawnienie układu komunikacyjnego pomiędzy sąsiednimi powiatami. Poprawi się też bezpieczeństwo w ruchu pojazdów i pieszych, co wpłynie na komfort życia codziennego miejscowej ludności. Wzrośnie również atrakcyjność turystyczna obszarów wiejskich położonych w otoczeniu remontowanych dróg.

Opublikowano: 02 lipca 2020 14:37

Kategoria: Aktualności

Zdjęcia:

Wyświetleń: 267

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl