XVII Sesja Rady Powiatu Ełckiego

 (link otworzy duże zdjęcie)

Działając na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.) zapraszam na XVII SESJĘ RADY POWIATU EŁCKIEGO VI kadencji, która odbędzie się w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ełku w dniu 27 lipca 2020 r. (poniedziałek) o godzinie 1300.

Proponuję następujący porządek sesji:

1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Podjęcie uchwał w sprawach:

a) zmiany Uchwały Nr XIV.134.2020  Rady  Powiatu  Ełckiego  z  dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie podziału środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej w 2020 r.;

b) ustalenia rozkładu godzin prac aptek ogólnodostępnych na terenie powiatu ełckiego.

3. Zakończenie sesji.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ze zm.)- pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

Opublikowano: 23 lipca 2020 08:46

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 191

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl