Granty dla mikro- i małych przedsiębiorstw

 (link otworzy duże zdjęcie)

Od 30 września 2020 roku zostaną uruchomione granty z RPO WiM 2014–2020 dla mikro- i małych przedsiębiorstw z Warmii i Mazur, dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Do podziału jest prawie 40 milionów złotych. 


O bezzwrotne granty mogą  ubiegać się mikro- i małe przedsiębiorstwa z województwa warmińsko-mazurskiego, a wysokość unijnego wsparcia uzależniona jest od liczby etatów w przedsiębiorstwie. Premiowane będą podmioty prowadzące działalność w sektorach: turystyka, gastronomia, transport zbiorowy oraz innych branżach objętych zakazem funkcjonowania w okresie pandemii.

Więcej informacji na stronie Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia.

Opublikowano: 24 września 2020 13:52

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 152

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl