Rzecznik Praw Konsumenta - tel. 87/621 83 22, 783 883 999, e-mail: rzecznik@powiat.elk.pl, skype:rzecznikelk, gg-1840107

Kontakt:

Tel. 87 621 83 22, tel. kom. 783 883 999, II piętro, pokój 394A.
e-mail: rzecznik@powiat.elk.pl 
gg: 1840107 
skype: rzecznikelk

Infolinia konsumencka: od poniedziałku do piątku w godz. 8:00 - 18:00 tel. 801 440 220

 

PODCZAS NIEOBECNOŚCI RZECZNIKA W WAKACJE DZWOŃ DO: 

RZECZNIK PISZ - PON-CZW - 87/425 46 52 

RZECZNIK SZCZYTNO - 89/624 70 26

RZECZNIK GIŻYCKO - PON-WT-ŚR-CZW - 87/428 59 58 

RZECZNIK KĘTRZYN - 89/751 75 30

RZECZNIK OLECKO - 87 739 18 65


Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów w szczególności należy:


Art. 42. 1. Do zadań rzecznika konsumentów w szczególności należy: 
1) zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów z powiatu ełckiego; 
2) składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów z powiatu ełckiego; 
3) występowanie do przedsiębiorców w sprawach ochrony praw i interesów konsumentów z powiatu ełckiego; 
4) współdziałanie z właściwymi miejscowo delegaturami Urzędu, organami Inspekcji Handlowej oraz organizacjami konsumenckimi; 
5) wykonywanie innych zadań określonych w ustawie lub w przepisach odrębnych. 
2. Rzecznik konsumentów może w szczególności wytaczać powództwa na rzecz konsumentów oraz wstępować, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów. 
3. Rzecznik konsumentów w sprawach o wykroczenia na szkodę konsumentów jest oskarżycielem publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 106, poz. 1148, z późn. zm.7). 
4. Przedsiębiorca, do którego zwrócił się rzecznik konsumentów, działając na podstawie ust. 1 pkt 3, jest obowiązany udzielić rzecznikowi wyjaśnień i informacji będących przedmiotem wystąpienia oraz ustosunkować się do uwag i opinii rzecznika. 
5. Do rzecznika konsumentów stosuje się odpowiednio przepis art. 63 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego.

Kategorie:

Rzecznik Praw Konsumenta - tel. 87/621 83 22, 783 883 999, e-mail: rzecznik@powiat.elk.pl, gg: 1840107, skype: rzecznikelk, infolinia konsumencka - tel. 801 440 220 (8:00-18:00)

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl