Prowadzenie Biura Rzeczy Znalezionych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 cyt. wyżej ustawy odebranie zawiadomienia o znalezieniu rzeczy oraz przyjęcie rzeczy przez właściwego starostę stwierdza się w sporządzonym przez niego protokole, który stanowi podstawę wydania znalazcy poświadczenia przyjęcia zawiadomienia o znalezieniu rzeczy albo znalezieniu oraz przyjęciu rzeczy. Protokół i poświadczenie sporządza się także w przypadku wskazania przez znalazcę miejsca, w którym rzecz się znajduje.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127,

tel. (87) 621-83-00

fax (87) 621-83-39

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego znalazcę rzeczy zgubionej.

Nie pobiera się.

Termin: Odpowiedzialny za załatwienie sprawy pracownik Starostwa odbiera rzecz znalezioną niezwłocznie lub uzgadnia ze znalazcą termin odbioru rzeczy znalezionej.

Sposób załatwienia: Znalazca otrzymuje potwierdzenie przyjęcia na przechowanie rzeczy znalezionej.

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 908)

Nie występuje.

Starosta Ełcki jest organem właściwym do odbierania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy zgubionych, jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej. Starosta Ełcki jest również organem właściwym do przechowywania rzeczy znalezionych oraz do poszukiwania osób uprawnionych do ich odbioru.

Kategorie:

Wydział Organizacyjny

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl