Udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127.

tel. (87) 621-83-00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax (87) 621-83-39

www.powiat.elk.pl

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r (poz. 897) o zmianie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju i formatu mapy, rodzaju dokumentu lub informacji i ilości kopii. Płatne gotówką w kasie Starostwa lub na konto 05 8099 0004 0090 7354 2000 0020.

Termin: W ciągu 7 dni roboczych lub w uzgodnionym terminie. Odbiór dokumentów niezwłocznie po wniesieniu opłat.

Sposób załatwienia: Kopia mapy ma formę dokumentu opatrzonego klauzulą.

1. Ustawa z 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2010r. nr 193 poz.1287 t.j. z późniejszymi zmianami)

2. Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 lipca 2014r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczania Opłaty (Dz.U. z 2014r. poz. 917)

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie, 10-575 Olsztyn, Al.M. J. Piłsudskiego 7/9

Formularze i załączniki:

Wniosek o udostępnienie materiałów z powiatowego ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.xls [xls, 94 KB]

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl