Koordynacja usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

1. Pisemny wniosek o uzgodnienie

2. Trzy egzemplarze projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

4. Warunki techniczne wydane przez jednostkę branżową.

5. Orientację położenia projektowych sieci.

6. Oryginał mapy do celów projektowych

7. Numeryczne opracowanie w formacie dwg lub dxf.

Sekretariat Starostwa Powiatowego w Ełku 19-300 Ełk, ul. Piłsudskiego 4, parter, pokój nr 127.

tel. (87) 621-83-00

e-mail: powiat@powiat.elk.pl

fax (87) 621-83-39

www.powiat.elk.pl

Sekretariat udziela ogólnej informacji, a po skontaktowaniu się z właściwym pracownikiem kieruje do niego interesanta.

Zgodnie z załącznikiem do Ustawy z 17.05.1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne – tabela 16 lp. 6. Opłaty należy dokonać w kasie Starostwa lub na konto 05 8099 0004 0090 7354 2000 0020.

 

Termin: Bez zbędnej zwłoki, nie dłużej niż 14 dni.

Sposób załatwienia: Usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu uzgadnia się na naradach koordynacyjnych organizowanych przez Starostę Ełckiego. Na dokumentacji projektowej zamieszcza się adnotację zawierającą informację, że dokumentacja była przedmiotem narady koordynacyjnej.

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r Prawo geodezyjne i kartograficzne ( Dz. U. 2010.193.1287 ze zm.) – art. 28b, 28c, 28d, 28e.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Olsztynie, 10-575 Olsztyn, Al. M. J. Piłsudskiego 7/9

Podmioty, które władają sieciami uzbrojenia terenu są obowiązane do delegowania swoich przedstawicieli na narady koordynacyjne (art. 28e Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Formularze i załączniki:

Wniosek o uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu [docx, 20.42 KB]

Kategorie:

Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl