Nowe zasady odpowiedzialności za długi spadkowe

W dniu 18 października 2015 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu cywilnego zmieniająca zasady odpowiedzialności za długi spadkowe na znacznie korzystniejsze dla spadkobierców.


Przed tą datą spadkobierca, który w wymaganym terminie nie złożył specjalnego oświadczenia, odpowiadał za długi zmarłego bez ograniczeń. Konsumenci, którzy nie znali przepisów, często nieświadomie brali na siebie pełną odpowiedzialność za niespłacone przez osobę zmarłą zobowiązania (np. pożyczki i kredyty).


Obecnie spadkobierca zasadniczo odpowiada za długi zmarłego tylko do wysokości majątku, który odziedziczył (tzw. przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza).


Spadkobierca w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym dowie się o spadku, może też złożyć oświadczenie o przyjęciu spadku wprost, to jest z pełną odpowiedzialnością za długi spadkowe. Podobnie jak pod rządami poprzednio obowiązujących przepisów, może też spadek odrzucić. W takim wypadku nie odziedziczy nic, w tym także długów.


Przed wejściem w życie omawianych przepisów, skład spadku i jego wartość ustalał komornik sądowy z pomocą rzeczoznawcy. A to z reguły wiązało się z wysokimi kosztami.
Obecnie spadkobierca przyjmujący spadek z dobrodziejstwem inwentarza może złożyć w sądzie lub u notariusza prywatny wykaz inwentarza. Dopiero gdy wierzyciele nie zgodzą się z prywatnym wykazem, to wtedy na ich wniosek spis sporządzi komornik.


Zmiany wprowadzono ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 539).


Wzór prywatnego wykazu inwentarza znajduje się w załączniku do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w sprawie określenia wzoru wykazu inwentarza oraz sposobu udostępniania druków tego wzoru (Dz.U. z 2015 r. poz. 1537).
Egzemplarz można pobrać bezpłatnie w budynkach sądów lub w Biuletynie Informacji Publicznej MS tutaj: https://bip.ms.gov.pl/pl/formularze

Kategorie:

Rzecznik Praw Konsumenta - tel. 87/621 83 22, 783 883 999, e-mail: rzecznik@powiat.elk.pl, gg: 1840107, skype: rzecznikelk, infolinia konsumencka - tel. 801 440 220 (8:00-18:00)

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl