Koszty poza odsetkowe, kredyt darmowy

Od 11 marca 2016 r. zaczną obowiązywać przepisy dotyczące kosztów poza odsetkowych i tzw. kredytu darmowego.


Nowe regulacje wprowadziła ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1357).


Poza odsetkowe koszty kredytu to wszystkie koszty, które konsument ponosi w związku z umową o kredyt konsumencki, z wyłączeniem odsetek.


Przepisy wprowadzają maksymalną wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego, wynoszą one odpowiednio 25 % całkowitej kwoty kredytu i 30 % tej kwoty w stosunku rocznym. Poza odsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowania nie będą mogły być wyższe od całkowitej kwoty kredytu.


W razie naruszenia przez kredytodawcę limitów: kosztów poza odsetkowych oraz opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i odsetek za opóźnienia, konsument będzie mógł zwrócić kredyt bez odsetek, ani innych kosztów kredytu (skorzysta z tzw. kredytu darmowego).


Wysokość poza odsetkowych kosztów kredytu będzie obliczana w zależności m.in. od czasu, na jaki została zaciągnięta pożyczka oraz jej wielkości - na podstawie specjalnego wzoru.

Kategorie:

Rzecznik Praw Konsumenta - tel. 87/621 83 22, 783 883 999, e-mail: rzecznik@powiat.elk.pl, gg: 1840107, skype: rzecznikelk, infolinia konsumencka - tel. 801 440 220 (8:00-18:00)

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl