Wtórnik dowodu rejestracyjnego (wydawany w przypadku jego utraty lub zniszczenia w stopniu powodującym jego nieczytelność ) lub wymiana dowodu rejestracyjnego z powodu braku miejsca na kolejne badania techniczne pojazdu.

Właściciel pojazdu składa wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego do którego dołącza następujące dokumenty:

  1. karta pojazdu, jeżeli była wydana,
  2. dowód rejestracyjny (zniszczony- o ile istnieje),
  3. tablice rejestracyjne,
  4. wyciąg z rejestru badań technicznych ,prowadzonego przez stację kontroli pojazdów określający termin następnego badania technicznego,
  5. dokument tożsamości – do wglądu .
  6. dokument potwierdzający aktualne ubezpieczenie OC pojazdu.

Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Ełku, 19 – 300 Ełk, ul. Warszawska 4.

Tel. (0-87) 621 83 19   e-mail: komunikacja@powiat.elk.pl

Faks (0-87) 621 83 39                www.powiat.elk.pl

Wysokość opłat związanych z rejestracją pojazdu określa § 2 i § 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2003 roku  w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i tablic rejestracyjnych pojazdów (Dz. U. Nr 230, poz. 2302 z późniejszymi zmianami ).

Wtórnik lub wymiana dowodu rejestracyjnego :

  -72,50 zł  + 1zł opłata ewidencyjna

 Opłaty można dokonywać :

  • bezgotówkowo kartą płatniczą w Wydziale Komunikacji,
  • gotówką w kasie Starostwa Powiatowego w Ełku,
  • przelewem bankowym na konto Starostwa Powiatowego w Ełku

Interesanci obsługiwani są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Urzędnicy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W dniu złożenia wymaganych dokumentów właściciel pojazdu otrzymuje pozwolenie czasowe.. Najczęściej stały dowód rejestracyjny można otrzymać w terminie około dwóch tygodni.

Po złożeniu wniosku o wydanie wtórnika dowodu właściciel pojazdu otrzymuje pozwolenie czasowe na okres 30 dni . Urząd zamawia

u producenta dowód rejestracyjny, który po jego wyprodukowaniu i dostarczeniu do Starostwa jest wydawany właścicielowi pojazdu

§ 10 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 22 lipca 2002 roku w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów (Dz. U. 2014.1522 j.t. z późniejszymi zmianami).

Nie występuje.

Formularze i załączniki:

Wtórnik dowodu rejestracyjnego [pdf, 113.35 KB]

Kategorie:

Wydział Komunikacji

Starostwo Powiatowe w Ełku

Realizacja: IDcom.pl